Hotline : 0949152424
Email : marketing@ccr.vn
Vietnamese English

ĐÀO TẠO VÀ HUẤN LUYỆN

Mong muốn của chúng tôi là nâng cấp quá trình đào tạo lên một tầm cao mới, không chỉ nâng tầm các nhà tư vấn BĐS của CentralReal mà còn mở rộng tầm ảnh hưởng, phát triển thành một lối sống văn hóa, một bản lĩnh nghề nghiệp riêng có trên thị trường BĐS mang tên CentralReal, một thương hiệu về trình độ, bản lĩnh ngang tầm với mọi đỉnh cao nghề nghiệp của xã hội... Dưới sự tác động của kinh tế thị trường bất động sản nghỉ dưỡng ngày càng phát triển và đa dạng sản phẩm.

 

 

 

♻️ CentralReal không ngừng đào tạo các kỹ năng  cần thiết trong việc phát triển năng lực và hiệu quả của đội ngũ nhân viên. Giúp đỡ nhân viên mới vào nghề và  làm quen với môi trường công việc mới.

Mà còn trở thành một chuyên viên tư vấn cấp cao, một nhà lãnh đạo hay một nhà quản trị giỏi.

 

 

(Ảnh: Hành Trình Của Những Chiến Binh CCR)